Polityka ograniczania dostępu do legalnych substancji psychoaktywnych.

 Ze względu na znaczne rozpowszechnienie, nadużywanie alkoholu i regularne palenie papierosów stanowi bardzo poważne zagrożenie dla stanu zdrowia publicznego młodych dorosłych. Co więcej, młodzi ludzie w poszukiwaniu nowych doznań łączą nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu z używaniem narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych. W ten sposób wchodzą na bardzo ryzykowna ścieżkę mieszania i interakcji różnych substancji psychoaktywnych. Dlatego ograniczanie dostępu do legalnych substancji psychoaktywnych jest ważnym elementem dbania o zdrowie publiczne.

        Polityka ograniczania dostępu do legalnych substancji psychoaktywnych polega na zintegrowanym stosowaniu kilku instrumentów prawnych, w tym zwiększaniu cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, podnoszeniu wieku uprawniającego do legalnego zakupu tych produktów i zakazu reklamy wyrobów tytoniowych oraz wysokoprocentowych napojów alkoholowych.

Kluczowe składniki polityki ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych

 • podwyższanie cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych połączone z kontrolą nielegalnej produkcji i przemytu,
 • ograniczanie liczby punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych  oraz skracanie ich czasu pracy,
 • podwyższanie wieku uprawniającego do legalnego zakupu alkoholu oraz wyrobów tytoniowych,
 • egzekwowanie przepisów zakazujących sprzedaży substancji psychoaktywnych młodzieży poniżej minimalnego wieku uprawniającego do sprzedaży,
 • zakaz reklamy napojów alkoholowych kierowanej do dzieci i młodzieży,
 • zakaz reklamy wyrobów tytoniowych.

Antyskładniki polityki ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych

 • zwiększanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 
 • brak ograniczeń dotyczących czasu pracy punktów sprzedaży (otwarte 24 godziny na dobę),
 • brak limitu wieku uprawniającego do zakupu napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych, 
 • brak lub niestosowanie sankcji prawnych wobec sprzedawców łamiących zakaz sprzedaży młodzieży niepełnoletniej alkoholu/ wyrobów tytoniowych, 
 • reklamowanie napojów alkoholowych na imprezach przeznaczonych dla młodzieży (koncertach, wydarzeniach sportowych, piknikach rodzinnych).