Programy rozwijania umiejętności rodziców

Zagrożenia okresu wczesnoszkolnego można kompensować poprzez programy rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców. Pozytywne relacje rodzinne i umiejętne postępowanie wychowawcze rodziców należą do silniejszych czynników chroniących dorastające dzieci przed angażowaniem się w zachowania ryzykowne.

        Programy adresowane do rodziców rozwijają  m.in. umiejętności wspierania emocjonalnego dzieci, utrzymywania z nimi dobrych relacji, efektywnego monitorowania,  rozwiązywania problemów związanych z edukacją szkolną, dyscyplinowania dzieci bez stosowania przemocy, komunikowania oczekiwań dotyczących zasad i wartości oraz zachowań problemowych. 

Kluczowe składniki programów rozwijania umiejętności rodziców

Skuteczność  programów rozwijania umiejętności rodziców jest związana z odpowiednim doborem celów edukacji rodziców. Dobre wyniki są związane ze wzmacnianiem i wspieraniem następujących aspektów życia rodzinnego:

 • więzi rodzinnych i dobrych relacji w rodzinie,
 •  umiejętności dotyczących aktywnego udziału w życiu dziecka m.in. wspierania i monitorowania przyjaźni z rówieśnikami, pomocy w nauce w szkole,
 • metod dyscyplinowania dzieci bez stosowania kar cielesnych i przemocy,
 • zachowań i postaw rodziców będących pozytywnym przykładem dla dzieci.

Ważnym aspektem sprzyjającym skuteczności tego typu programów jest odpowiednia metodyka i organizacja zajęć dla rodziców lub/i całych rodzin. Z tej perspektywy kluczowe są:

 • przyjazna logistyka i klimat zajęć zachęcająca rodziców udziału w programie, np. południowe lub wieczorowe godziny zajęć, zadania do wykonania w domu, zapewnienie opieki nad dzieckiem, posiłki dla uczestników, drobne nagrody po każdej zakończonej sesji,
 • liczba zajęć zapewniająca odpowiednią „dawkę” edukacji – zwykle ok. 10 spotkań,
 • zajęcia nie tylko dla rodziców, ale również dla rodziców i dzieci (sesje rodzinne),
 • odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie realizatorów.

 

Antyskładniki programów rozwijania umiejętności rodziców:

 • podważanie lub lekceważenie władzy rodzicielskiej, 
 • oparcie programu tylko na tradycyjnych formach edukacji (wykładach lub pogadankach),
 •  informowanie rodziców o substancjach psychoaktywnych po to, aby prowadzili rozmowy z  własnymi dziećmi (edukowali dzieci) na temat tych substancji, 
 • koncentrowanie programu wyłącznie na potrzebach dziecka,
 • realizowanie programu przez słabo przygotowanych (przeszkolonych) realizatorów.