DZIAŁANIA

Zaplanowane w programie działania powinny być szczegółowo opisane tak, by można było stwierdzić logiczne ich powiązanie ze specyfiką grupy odbiorców i realizacją zakładanych celów (ogólnego i szczegółowych) programu.

Opis powinien zawierać:

  • rodzaj działań,
  • ich długość i intensywność,
  • zastosowane metody pracy,
  • przekazywane treści.