ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Założenia programu powinny wyjaśnić mechanizm powstawania zachowań problemowych, których ograniczenie jest celem programu poprzez odwołanie się do konkretnych koncepcji teoretycznych. W oparciu o wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących oraz skutecznych strategii profilaktycznych należy podać uzasadnienie wyboru konkretnego sposobu rozwiązania problemu.

W tej części należy uwzględnić:

  • teorie i oparte na nich modele teoretyczne, których skuteczność w odniesieniu do rozwiązywania problemu została potwierdzona w literaturze naukowej lub sprawdzona w praktyce,
  • strategie profilaktyczne (sposoby postępowania) oparte na podstawach teoretycznych, które mają na celu redukowanie wpływu czynników ryzyka i/lub wzmacnianie czynników chroniących (strategie wiodące i uzupełniające).