ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI REALIZACJI PROGRAMU

Rekomendowany sposób wdrożenia projektu powinien uwzględniać:

  • zapewnienie nadzoru nad jakością poprzez np.: koordynację, cykliczne spotkania realizatorów, odpowiednie materiały,
  • prowadzenie monitoringu,
  • wprowadzanie zmian w programie w efekcie ewaluacji procesu,
  • system szkolenia realizatorów,
  • współpracę z lokalną społecznością i/lub organizacjami.