ZESPÓŁ DS. REKOMENDACJI

W skład zespołu do spraw rekomendacji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Robert Frączek robert.fraczek@kcpu.gov.pl

Anna Radomska anna.radomska@kcpu.gov.pl

Anna Borucka  anna.borucka@kcpu.gov.pl

Bartosz Kehl bartosz.kehl@kcpu.gov.pl

Danuta Muszyńska danuta.muszynska@kcpu.gov.pl

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Jolanta Zawór jolanta.zawor@ore.edu.pl 

Joanna Kulesza joanna.kulesza@ore.edu.pl

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Agnieszka Pisarska agapisar@ipin.edu.pl

Katarzyna Dąbrowska dabrow@ipin.edu.pl