Programy rekomendowane

Strona poświęcona rekomendowanym programom promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ

BAZA PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Programy adresowane do grup np. dzieci w wieku szkolnym, mające na celu polepszenie dobrostanu psychicznego oraz wzmocnienie umiejętności życiowych.

zobacz więcej

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA

Programy adresowane do grup np. klas młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych, mające na celu przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań problemowych.

zobacz więcej

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA

Programy adresowane do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka, mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie zachowań problemowych.

zobacz więcej

PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA

Programy adresowane do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka, mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie zachowań problemowych.

zobacz więcej