Program dobrej jakości to program:

  • oparty na naukowych podstawach teoretycznych,
  • wykorzystujący skuteczne strategie profilaktyczne,
  • zmniejszający wpływ czynników ryzyka zachowań problemowych,
  • wzmacniający działanie czynników chroniących przed zachowaniami problemowymi,
  • charakteryzujący się odpowiednią intensywnością działań i czasem ich trwania,
  • realizowany przez odpowiednio przygotowaną kadrę,
  • o potwierdzonych w badaniach ewaluacyjnych wysokich standardach wdrożenia lub skuteczności oddziaływań.   

Przeczytaj więcej o poziomach jakości programów.