Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniajacy standardy poziomu II