Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniający standardy II poziomu