Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniający standardy jakości II poziomu                                                                    DOBRA PRAKTYKA