Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniający standardy poziomu I