Cel główny

Cel główny określa efekty Twojego programu, ma informować, jaki jest oczekiwany końcowy wynik realizacji działań. Sformułowanie tego celu wymaga więc od Ciebie zastanowienia się, jakiej zmiany oczekujesz u swoich odbiorców w związku z ich udziałem w programie. Inaczej mówiąc, cel główny powinien być odpowiedzią na zidentyfikowany problem, tj. dotyczyć modyfikacji sytuacji niepożądanej na pożądaną. Ustalając cel programu należy zatem przeformułować problem, którego występowanie chcesz ograniczyć na cel główny. Po sformułowaniu celu głównego, sprawdź czy spełnia on warunki SMART (więcej informacji na ten temat w zakładce Profilaktyka/program) Jeśli cel nie spełnia tych warunków, to powinieneś przeformułować go lub zmienić.

Przykłady:

Cel główny nr 1. Ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród młodzieży w szkołach podstawowych.

Cel główny nr 2. Ograniczenie problemu upijania się przez młodzież szkolną w wieku gimnazjalnym.

Gdy masz już określony cel ogólny programu, to możesz przejść do pracy nad wyborem celów szczegółowych. Przejdź do pola Cele szczegółowe.