Doświadczenie i umiejętności

Pracę nad koncepcją programu rozpocznij od zastanowienia się nad tym, czym już dysponujesz. W pierwszej kolejności podsumuj swoje wcześniejsze doświadczenia w opracowywaniu lub realizacji programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki. Przydatne będą również umiejętności i doświadczenia z pracy wychowawczej lub dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Opracowanie dobrego programu wymaga pracy zespołowej. Z tego względu bardzo potrzebne będą umiejętności związane ze współpracą w zespole, takie jak: umiejętność komunikacji, budowania zespołu i kierowania jego pracą oraz motywowania członków zespołu do współpracy.

Jeśli czujesz i oceniasz, że Twoje dotychczasowe doświadczenia dają Ci podstawy do pracy nad nowym programem, przejdź krok dalej do pola Wiedza