Wiedza

Warto wiedzieć i pamiętać o tym, że współczesna profilaktyka to dyscyplina oparta na wiedzy naukowej. W pracy nad koncepcją programu niezbędna jest więc wiedza na temat mechanizmów odpowiedzialnych za wystąpienie zjawiska/problemu, któremu w swoim programie chcesz przeciwdziałać. Wiedzy tej można poszukiwać w literaturze z dziedziny psychologii, pedagogiki, socjologii i filozofii. Możesz na „wybrany” przez siebie problem spojrzeć z dwóch równorzędnych perspektyw. Pierwsza z tych perspektyw odnosi się do czynników ryzyka, które powodują lub nasilają niepożądane zjawisko czy problem. Druga perspektywa dotyczy czynników chroniących, które neutralizują lub kompensują negatywne działanie czynników ryzyka. Na tym etapie pracy nad programem Twoim zadaniem jest wstępny wybór tych czynników ryzyka, których wpływ chcesz redukować oraz tych czynników chroniących, których działanie chcesz wzmacniać (więcej informacji na ten temat w zakładce profilaktyka/teorie)

Jeśli kwestie powyższe zostały już przemyślane, wtedy należy przejść do kolejnego kroku tworzenia programu, jakim jest oszacowanie potrzeb. Przejdź do pola Oszacowanie potrzeb.