Ewaluacja

Ewaluacja (ocena skuteczności programu), to termin, który bywa często kojarzony negatywnie, jako niechciane narzędzie kontrolowania przez instytucje nadrzędne. Podejdź jednak do ewaluacji pozytywnie i potraktuj ją jako instrument służący udoskonaleniu Twojego programu i tym samym podnoszenia jakości pracy z wybranymi przez Ciebie odbiorcami. Więcej informacji na temat ewaluacji znajdziesz tu (więcej informacji na ten temat w zakładce Profilaktyka/ewaluacja)

Pierwszym krokiem w planowaniu ewaluacji jest wybór wskaźników do pomiaru stopnia realizacji celów. Przejdź do pola Wskaźnik celu.