Wskaźnik celu

Wskaźniki realizacji celu to miary, po których poznasz czy nastąpiła oczekiwana przez Ciebie zmiana w zachowaniach, postawach, intencjach, przekonaniach, wiedzy – tj. obszarach, na które Twój program ma oddziaływać. Przydatną metaforą dla wyjaśnienia pojęcia wskaźnika jest termometr służący do mierzenia temperatury powietrza. Wskaźnikiem dla jej pomiaru jest wysokość słupka rtęci, na którego podstawie oceniamy, czy temperatura jest niska czy wysoka, dodatnia albo ujemna. Jeżeli masz kłopoty ze znalezieniem wskaźnika dla danego celu swojego programu, to niestety oznacza, że cel ten nie został poprawnie sformułowany i należy go zmienić. Z tego właśnie względu, już na etapie budowy wstępnego zarysu programu warto pracować nad wskaźnikami, bo są one niejako gwarantem poprawnego sformułowania celów, czyli określenia ich w terminach zmian oczekiwanych u odbiorców programu.

Jeśli dysponujesz już wskaźnikami realizacji celów programu, które umożliwią Ci ocenę stopnia ich realizacji, to możesz przystąpić do planowania działań. Przejdź do pola Działania.

Przykłady:

Cel główny nr 1. Ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej wśród młodzieży w szkołach podstawowych.

Wskaźniki:

 • odsetek uczniów, którzy w ostatnim roku doświadczali przemocy na terenie szkoły,
 • odsetek uczniów potwierdzających bycie sprawcą przemocy na terenie szkoły w ostatnim roku,
 • odsetek uczniów, którzy w ostatnim roku byli świadkami przemocy na terenie szkoły.

 

Cel szczegółowy nr 1.1. Poprawa umiejętności personelu szkoły w zakresie podejmowania interwencji wobec sprawców, świadków oraz uczniów, którzy doświadczyli przemocy

Wskaźniki:

 • liczba podjętych interwencji wobec sprawców, świadków oraz uczniów, którzy doświadczyli przemocy,
 • liczba skutecznych interwencji wobec sprawców, świadków oraz uczniów doświadczających przemocy.

 

Cel szczegółowy nr 1. 2. Poprawa umiejętności interpersonalnych uczniów

Wskaźniki:

 • liczba konfliktów w klasie (grupie rówieśniczej),
 • odsetek uczniów potwierdzających po programie poprawę w zakresie umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami i rozwiązywania konfliktów.

 

Cel główny nr 2. Ograniczenie problemu upijania się przez młodzież szkolną w wieku gimnazjalnym

Wskaźniki:

 • odsetek uczniów, którzy pili alkohol w ostatnim roku oraz w ostatnim miesiącu,
 • odsetek uczniów, którzy upili się w ostatnim roku oraz w ostatnim miesiącu.

 

Cel szczegółowy nr 2.1. Poprawa umiejętności personelu szkoły w zakresie podejmowania interwencji wobec uczniów upijających się bądź podejrzewanych o nadużywanie alkoholu

Wskaźniki:

 • liczba podjętych interwencji wobec uczniów, którzy byli podejrzewani bądź sięgali po alkohol,
 • liczba skutecznych interwencji wobec uczniów, którzy byli podejrzewani bądź sięgali po alkohol.

 

Cel szczegółowy nr 2. 2. Poprawa wiedzy uczniów na temat bezpośrednich zagrożeń związanych z piciem alkoholu

Wskaźnik:

 • odsetek uczniów, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy o bezpośrednich konsekwencjach picia alkoholu.