Wstępny zarys

Na każdym etapie konstrukcji, także podczas tworzenia wstępnego zarysu, należy dbać o to, by program miał logiczną strukturę. Oznacza to, że każda część programu wynika z poprzedniej oraz jest logicznie powiązana z następną. Wiesz już do czego zmierzać, jakiemu problemowi chcesz przeciwdziałać. Teraz trzeba sformułować cel główny i zaplanować „ścieżki” postępowania prowadzące od celu głównego do celów szczegółowych oraz od celów szczegółowych do działań. Na ogół wstępny zarys programu zawiera wiele celów szczegółowych, bo marzymy o programie idealnym i obejmującym wiele czynników ryzyka i czynników chroniących. Niestety, przychodzi potem czas weryfikacji i „skracania” programu.

Jeśli masz już wstępny zarys to przejdź do pola Cel główny